The Studio
Fall 2016 / Spring 2017

First Day of Classes                             September 6, 2016

Thanksgiving Break                             November 24 - 26  

Winter Break                                        December 15 - January 1

"The Story of the Nutcracker"              December 17 & 18

Spring Break                                        April 14 - 20

Spring Showcase 2017                        May 20 & 21

Memorial Day -no classes                    May 29

Last Day of Fall/Spring session           June 3